Полезно е да се четат книги, в които се съдържат мисли, противоположни на моите собствени
НЕ
ДА

остават 50 въпроса