Имате ли много и различни любими занимания, с които запълвате свободното си време?
НЕ
ДА

остават 86 въпроса