Мен ме разстройва, когато виждам, че някой се чувства самотно сред хората
НЕ
ДА

остават 33 въпроса