Проект на Петя Трифонова-Димитрова
Проектът е асоцииран с дисертационното изследване на Петя, докторант в катедра "Психология" на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий".
За стартиране на проекта натисни върху изображението отляво.