НАЧАЛО
Begin Page
Този сайт се разработва по договор РД-491-12/27.06.2008, за научноизследователски проект на тема "Виртуална лаборатория по статистически методи в поведенческите и социалните науки"
Дейността на лабораторията се осъществява от нейния екип. Сайтът на лабораторията съдържа лекции по математика, лекции по статистика и публикации по съответната проблематика.
Лабораторията извършва системни изследвания по съвременна теория на тестовете ( Item Response Theory ).
Симулационните модели предоставят нов революционен абстрактно-количествен начин за изучаване на социалните системи.
Оптичните илюзии илюстрират някои особености в човешките усещания и възприятия, показвайки относителността и условността на заобикалящия свят.
Европейско изследване на ценностите. Емпиричното социологическо изследване (2008), проведено на терен от агенция "Маркет ЛИНКС".
Tyxo.bg counter
Tyxo.bg counter
admin: Димитър Цветков; gsm: 0886713475; e-mail: dimiter.tsvetkov@yahoo.com