Лекции на Димитър Цветков по "Приложна математика" за НВУ "Васил Левски"
Лекции на Димитър Цветков по "Висша математика - част първа" за НВУ "Васил Левски"
Лекции на Димитър Цветков по "Висша математика - част втора" за НВУ "Васил Левски
Лекции на Димитър Цветков по "Избрани глави от математиката" за НВУ "Васил Левски

Упражнения по "Приложна математика" за НВУ "Васил Левски"
Упражнения на Александър Йоргов по "Висша математика - част първа" за НВУ "Васил Левски"
Упражнения на Александър Йоргов по "Висша математика - част втора" за НВУ "Васил Левски"
Упражнения на Александър Йоргов по "Избрани глави от математикката" за НВУ "Васил Левски"